Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pauw Pakken kledingverhuur:

 

Door het plaatsen van een bestelling via ons bestelformulier gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarden dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 1. Pauw Pakken erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Pauw Pakken.
 2. Onze kleding en themakisten zijn te huur voor het op onze website aangegeven bedrag + een borgsom. Onze huurprijzen gelden voor de huur van 3 dagen. Voor elke overige dag huur zal een extra bedrag per dag worden berekend. Bij het te laat retourneren/terugbrengen van kleding en themakisten  worden de extra dagen in rekening gebracht. De prijzen hiervan zijn terug te vinden op onze website.
 3. Bij de verhuur van onze kleding en onze themakisten wordt altijd een datum van levering en een datum van retour met u afgesproken. Dit is in de regel voor levering de dag vóór het gebruik en voor retour de dag ná gebruik. (m.u.v. zondag, maandag en feestdagen).
 4. U ontvangt bij uw bestelling altijd een factuur van hetgeen u betaald heeft aan huur + borg. Eveneens worden de ophaal/ retourdata aangegeven.
 5. Gereserveerde kleding of themakisten mogen tot twee weken voor de gereserveerde datum worden verwisseld voor andere kleding of een andere themakist. Uiteraard is dit alleen mogelijk  indien de gewenste kleding of themakist op de gewenste huurdatum ook daadwerkelijk beschikbaar is.
 6. Wordt er beschadiging aan de kleding geconstateerd voordat deze wordt verhuurd dan zal Pauw Pakken hiervan een aantekening maken en u hiervan op de hoogte stellen.
 7. Indien u bij Pauw Pakken een reservering heeft voor het huren van kleding of een themakist en daar vervolgens van af wenst te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen:
 • Bij een annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode ontvangt u 75% van het huurbedrag inclusief de gehele borgsom terug.
 • Bij een annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode ontvangt u 50% van het huurbedrag inclusief de gehele borgsom terug.
 • Bij een annulering op de dag dat de huurperiode ingaat ontvangt u het huurbedrag niet terug. De borgsom wordt uiteraard wel in zijn geheel op uw rekeningnummer teruggestort.

Bij de keuze voor contante betaling bij ophalen of afleveren ontvangt u achteraf van ons een factuur met het te betalen huurbedrag.

 1. De kleding en themakisten dienen te worden geretourneerd/teruggebracht in de staat zoals deze aan u is overhandigd. Eventuele schade wordt verrekend met de borg. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan de borg die aan ons is betaald dan zullen wij ook deze kosten aan u doorberekenen. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en of schroeiplekken. Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums.
 2. U dient naast de kleding ook de eventuele meegeleverde kledinghangers en kledinghoezen retour in te leveren.
 3. Bij onherstelbare schade dient men de nieuwprijs van de kleding of de themakist te betalen.
 4. Huurt u kleding of een themakist bij Pauw Pakken dan stelt u zich als huurder volledig aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw bestelling.
 5. Het reinigen van de kleding doen wij zelf en de kosten hiervan zijn voor rekening van Pauw Pakken.
 6. In het geval van extra reinigingskosten door niet normaal gebruik van de kleding of themakist worden de extra reinigingskosten door Pauw Pakken volledig aan u in rekening gebracht.
 7. Het is niet toegestaan de kleding of themakisten van Pauw Pakken te verhuren of uit te lenen aan derden.
 8. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pauw Pakken niet mogelijk is zijn zowel u als Pauw Pakken bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadenvergoeding bestaat.
 9. Onder overmacht wordt verstaan; iedere tekortkoming die niet aan Pauw Pakken kan worden toegekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 10. Pauw Pakken behoudt ten alle tijden het recht voor de prijzen te wijzigen en aan de op onze website vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.